Обява за търг Апартамент № 38, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 40А, бл. 216, ет. 13.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 38, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 40А, бл. 216, ет. 13. Вид търг: наем. Относно /наем/ продажба/: Открита процедура с тайно наддаване. Решение № А-З-191/ 22.11.2018 Имот: Апартамент № 38, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев №...

Прочети още

Обява за търг Самостоятелна триетажна сграда, находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Самостоятелна триетажна сграда, находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7. Вид търг: наем. Относно /наем/ продажба/: С тайно наддаване при открито заседание на комисията. Заповед № А-З-189/20.11.2018 г. Имот: Самостоятелна триетажна сграда, находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7. ЗП: 2 411,17...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.