АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Офис № 25, находящ се в гр. София, ул.„Позитано“ № 7, ет. 7

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Офис № 25, находящ се в гр. София, ул.„Позитано“ № 7, ет. 7.

ЗП: 95 кв.м. и прилежаща тераса с площ 45 кв.м.

Описание: Офис № 25, състоящ се от: две работни помещения, входно антре, тоалетна и тераса.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 800 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: от 10ч., на 28.03.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на тел. 0882177719

Начин на плащане на цената: па банков път

Тръжната документация се получава в: в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 27.03.2019г.

Депозит за участие: 700 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.03.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 11.04.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 10.04.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 10.04.2019г.

За информация: на тел. 0882177719

Заповед А-З-45/ 28.03.2019 – Дейтакор Софтуер България ЕООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.