АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент А5, находящ се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул. „Самоковско шосе” №233, с. Панчарево, гр. София.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-77/13.05.19г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент А5, находящ се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул. „Самоковско шосе” №233, с. Панчарево, гр. София.

ЗП: 168,35 кв.м.

Описание: Апартамент А5, състоящ се от: вестибюл, дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 бани с тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия – зимна градина и тераса, необзаведен с оборудвана кухня, както и паркомясто 4 в подземния гараж.

Предназначение на имота: жилище с паркомясто

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 700 евро с ДДС за апартамента и 72 евро с ДДС за паркомястото

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 29.05.19 г. от 11 часа, в София, ул. „В. Търново”27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на тел. 0882177719

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 28.05.2019г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 28.05.2019г

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 11.06.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30ч. на 10.06.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 10.06.2019г.

За информация: на тел. 0882177719
Заповед А-З-95/ 31.05.2019 – Мартиана Христинова Петкова

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.