АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент 3, находящ се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ №36А

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-77/13.05.19г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент 3, находящ се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ №36А

ЗП: 91 кв.м.

Описание: Апартамент 3, състоящ се от: 3 работни помещения, кухня и санитарен възел, необзаведен

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора;

Начална цена /месечен наем/: 550 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 29.05.19 г. от 10 часа, в София, ул. „В. Търново”27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на тел. 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 28.05.2019г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 28.05.2019г

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 11.06.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30ч. на 10.06.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 10.06.2019г.

За информация: на тел. 0882177782

А-З-94/ 31.05.2019 – Национално сдружение недвижими имоти

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.