АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 11 и апартамент № 12, находящи се в гр. София, ул. „Оборище“ №10, ет.3

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-86/21.05.2019

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент № 11 с идент. 68134.407.161.1.9 и апартамент № 12 с идент. 68134.407.161.1.10, находящи се в гр. София, ул. „Оборище“ №10, ет.3.

ЗП: –

Описание: Апартамент № 11 и апартамент № 12 състоящи се от: коридор, дневна с трапезария, тераса, кабинет, коридор, баня с тоалетна, спалня, тераса, дрешник, дрешник, баня, тоалетна, тераса, коридор, стая, дрешник, баня с тоалетна, тераса, дневна с кухня, коридор, тоалетна.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 5350 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро.

Дата, място и час на провеждане на търга: от 10 часа, на 07.06.19 г. в София, ул. „В. Търново”27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и заявка на тел.: 0882177780

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „В. Търново” №27, деловодство, всеки раб. ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 60 лв. с вкл. ДДС, внесена в касата на дружеството.

Депозит за участие: 1000 лева. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 06.06.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12ч на 06.06.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 21.06.2019г. в гр. София, ул. „В. Търново”№ 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 20.06.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна док. за повторен търг: до 12.00ч. на 20.06.2019г.

За информация: на тел.: 0882177780

Заповед – А-З-103/07.06.2019 – Красимир Гергов

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.