АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 1, находящ се в гр. София на ул. „Оборище“ № 22.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-89/22.05.2019

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент № 1, находящ се в гр. София на ул. „Оборище“ № 22.

ЗП: 156 кв.м.

Описание: Апартамент № 1, състоящ се от: входно антре, дневна, трапезария, кухня, две стаи, баня, тоалетна, два склада и перално помещение, необзаведен.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 1100 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: от 10 часа на 10.06.19г. в София, ул. „В. Търново”27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на тел. 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 07.06.2019г.

Депозит за участие: 700 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 21.06.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: от 10 ч. на 24.06.2019г. в гр. София, ул. „В. Търново”№ 27

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 21.06.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна док. за повторен търг: до 12.00ч. на 21.06.2019г.

За информация: на тел. 0882177782Заповед А-З-105/12.06.2019 – НАССКАР-93 ЕООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.