Обява за търг Апартамент № 5 находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл. 1, ет. 3.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-111/17.06.2019 Вид търг: наем Относно /наем/ продажба/: Апартамент №5 находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл. 1, ет. 3. Имот: Апартамент № 5 находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик...

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с решението на Министерски съвет, взето на заседание проведено на 05.06.2019г., за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Агенция дипломатически имоти в страната“ (АДИС) ЕООД – София, Ви информираме, че продажбата на имотите ще се извърши чрез публичен търг по ред определен в Правилник за реда за упражняване правата...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.