АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание заповед № А-З-10/27.01.2020г. открива процедура за избор на доставчик, за Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на АДИС ЕООД.
Краен срок за подаване на офертите: до 17ч на 05.02.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.