АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА БАЛКОНИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-43/25.03.2020 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за ремонт на балкони (парапети и чела) по алпийски способ. Местонахождение: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 19 Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридическите лица регистрирани по Закон за търговския регистър и вписани в ТР, с утвърдено присъствие на...

Прочети още

Съобщение

Във връзка с публикувана петиция на страницата  https://www.peticiq.com от г-н Виктор Луков, информираме обществеността, че информацията, която е представена е стара и не отговаря на действителните намерения на Дружеството към настоящия момент.Изготвен е проект за извършване на реставрация на фасадата на сградата. Същият е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата....

Прочети още

Агенция Дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на бельо, за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед № А-З-38/11.03.2020г. на Управитиля, открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за срок от една година за сезон ЛЯТО...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на дървена дограма със стъклопакети и PVC дограма на обект на ул. „Шипка” № 50, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-37/06.03.2020г. и Заповед № А-З-42/25.03.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на дървена дограма със стъклопакети и PVC дограма на обект на ул. „Шипка” № 50, гр. София. Срок за получаване на офертите – до 17.00 ч. на 30.03.2020 г. За повече...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на доставчик на летни гуми на автомобилите собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-31/06.03.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик, на летни гуми за автомобилите, собственост на АДИС ЕООД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1 Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Не се допускат до участие юридически лица –...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за „Kонтрол на достъпа чрез техническо средство за отваряне и затваряне на гаражна врата на гаражи на АДИС ЕООД“

АДИС ЕООД на основание Заповеди №З-А-30/05.03.2020г. и №А-З-45/27.03.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Kонтрол на достъпа чрез техническо средство  за даване и отнемане на права чрез дистанционни утройства за отваряне и затваряне на гаражна врата на гаражи на АДИС ЕООД“ съгласно Задание за офериране (в прикачения файл).        I. Изисквания към...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.