Във връзка с публикувана петиция на страницата  https://www.peticiq.com от г-н Виктор Луков, информираме обществеността, че информацията, която е представена е стара и не отговаря на действителните намерения на Дружеството към настоящия момент.
Изготвен е проект за извършване на реставрация на фасадата на сградата. Същият е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата. Очакваме, в скоро време да получим разрешение за строеж за реализиране на намеренията ни. След получаване на разрешението за строеж ще бъде обявен конкурс за избор на изпълнител и се надяваме през настоящата година сградата да бъде приведена в по-добро състояние, с цел запазването й като паметник на културата.

Г-н Виктор Луков е поканен на среща в АДИС ЕООД, на която ще бъде информиран за намеренията ни за съхраняване и реставриране на паметника на културата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.