„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонти на покрив с подмяна на улуци

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-98/30.07.2020 г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Ремонти на покрив с подмяна на улуци на имот с адрес: ул. „Монтевидео“ № 6, гр. София. I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да притежават...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на три броя климатизатора

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-99/30.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на три броя климатизатора GREE GWH18AAD-K6DNA4B Вога ЕСО – 18000ВШ – 1 бр. и GREE GWH12AAB – K6DNA4A Bora ECO – 12000BIU – 2 бр. на обект на АДИС ЕООД на ул. „Шипка“ № 50, гр....

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА Изпълнител за Ремонт на фасади, дограми и покриви на съществуващи сгради разположени в УПИ II, кв. 452, м. РГЦ-Зони 8 и 10 Местонахождение: бул. „Васил Левски“ №77, гр. София.

АДИС ЕООД на основание Заповеди № А-З-97/24.07.2020г. и А-З-105/11.08.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на фасади, дограми и покриви на съществуващи сгради разположени в УПИ II, кв. 452, м. РГЦ-Зони 8 и 10 Местонахождение: бул. „Васил Левски“ №77, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА доставчик на 2 броя мрежови принтери за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-94/15.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставчик на 2 броя мрежови принтери за нуждите на АДИС ЕООД, със следните характеристики: монохромен, лазерен, двустранно печаташ, големина на листа А4. 1. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци -представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на климатик Daikin FTXC35B/ RXC35B Sensfra 2019 за обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“ №16, бл.155, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-87/13.07.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на климатик Daikin FTXC35B/ RXC35B Sensfra 2019 за an. 17 на обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“ №16, бл.155, гр. София. I. Изисквания към кандидатите: 1.  Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по покрив на тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-84/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по покрив на Ремонтни работи по покрив на тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на нови електро-механични автомати, за дворна врата на обект на АДИС ЕООД на ул. “Професор Кирил Попов” №21“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-85/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на нови електро-механични автомати, за дворна врата на обект на АДИС ЕООД на ул. “Професор Кирил Попов” №21“   Изисквания към кандидатите: Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.