Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-95/22.07.2020

Относно: наем

Имот: Апартамент № 20, находящ се в  гр. София, на ул. „Янко Сакъзов” №  19, ет. 6

ЗП: 88,5 кв.м.

Описание: Апартамент № 20, обзаведен, състоящ се от: дневна, кухня, две стаи, баня и тоалетна,

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 510 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение №1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 30 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 07.08.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177782.

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството.

Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 06.08.2020г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 06.08.2020г

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 21.08.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 20.08.2020г.

Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 20.08.2020г.

За информация: на тел. 0882177782 и https://www.adis.bg/properties/tristaen-apartamen-pod-naem-20-park-zaimov/

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.