Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-112/28.08.2020г.

Относно: наем

Имот: Апартамент № А5 и паркомясто 9 в подземния гараж, и двата обекта находящи се в с. Панчарево, гр. София, ул. „Симеоновско шосе“ № 233.

ЗП: 168,35 кв.м.

Описание: Апартамент А5 състоящ се от: вестибюл, дневна с кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия – зимна градина и тераса.

Предназначение на имота: жилище с паркомясто

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: за апартамента – 730 евро, а за паркомястото – 72 евро. Цените са с ДДС.

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение №1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 15 евро. Цената е с ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 15.09.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177719.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 14.09.2020г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 14.09.2020г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 29.09.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 28.09.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 28.09.2020г.

За информация: на тел. 0882/177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.