Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-125/23.09.2020г.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 45, находящ се в гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №22, бл. 154А, ет.12, ап. 45.

ЗП: 98,98 кв.м.

Описание: Апартамент № 45 състоящ се от: антре, коридор, дневна с трапезария и кухня, балкон, две спални, баня с тоалетна, тоалетна

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: три години

Начална цена /месечен наем/: 645 евро. Цената е без ДДС (цената е с включени разходи за отопление на апартамента и разходи общи части)

Стъпка за наддаване: 25 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 08.10.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177780.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация– до 12,00ч. на 07.10.2020г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 07.10.2020г.

Специални изисквания към участниците: за посолства и дипломатически мисии;

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 22.10.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30ч. на 21.10.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 21.10.2020г.

За информация: на телефон 0882177780.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.