АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за закупуване на ел. уреди

АДИС ЕООД въз основа на Заповед №А-З-177/21.12.2020г. на Управителя, откривапроцедура за избор на изпълнител за закупуването на: 1. Електрическа печка с керамичен плот и размери 50х60см. 2. Абсорбатор с размер 60см за нуждите на Вила АДИС. к.к „Боровец”. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Закупуване допълнителни пожарогасителни средства за гараж на обект на АДИС ЕООД на ул. „Париж“ №14, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-170/17.12.2020г. на Управителия, открива процедура за избор на Изпълнител за  „Закупуване допълнителни пожарогасителни средства за гараж  на обект на АДИС ЕООД на ул. „Париж“ №14, гр. София“ съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите: Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон...

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за възлагане и изпълнение на оценки и актуализацията на такива

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-165/30.11.2020 г. На Управителя, открива процедура за събиране на ценови предложение /оферти/ за избор на Изпълнител за възлагане и изпълнение на оценки и актуализацията на такива. Периодът на предоставяне на услугата е 3 /три/ години.I. Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена за всяка отделна позиция. Класирането ще...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.