АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на лиценз за антивирусна програма

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-17/11.02.2021г. открива процедура за избор на доставчик на лиценз за антивирусна програма за нуждите на АДИС ЕООД. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел....

Прочети още

АДИС ЕООД открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга

АДИС ЕООД на основание Заповед № 14 /05.02.2021 на Управителя, открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества: 1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.