Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-28/16.03.2021г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 4, находящ се на бул. „Янко Сакъзов“ № 19, ет.2 в гр. София.

ЗП: 88,50 кв.м.

Описание: Апартамент №4 състоящ се от: дневна, кухня, две стаи, баня и тоалетна.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 455 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Начин на плащане на цената: по банков път

Дата, място и час на провеждане на търга: на 01.04.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177782.

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 31.03.2021г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 31.03.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 15.04.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на14.04.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 14.04.2021г.

За информация: на тел. 0882 177 782 и на https://www.adis.bg/properties/tristaen-apartament-ofis-park_zaimov-sofia/

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.