Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-45/27.04.2021г.

Относно: наем

Имот: Апартамент №В6 и паркоместа 13 и 14 в подземния гараж, находящ се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул „Самоковско шосе” № 233, с. Панчарево, гр. София.

ЗП: 177,92 кв.м.

Описание: Апартамент №В6, състоящ се от: вестибюл, дневна с кухненски бокс, вътрешно стълбище, две спални, две бани с тоалетна, тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия – зимна градина и тераса, заедно с една функционално отделена тераса, както и паркоместа 13 и 14 в подземния гараж, находящ се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул „Самоковско шосе” № 233, с. Панчарево, гр. София

Предназначение на имота: жилище с две паркоместа

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 830 евро /осемстотин и тридесет евро/ с ДДС за апартамента и 72 евро /седемдесет и две евро/ с ДДС за паркомясто 13, и 72 евро /седемдесет и две евро/ с ДДС за паркомясто 14

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 14.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, за от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177719.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 13.05.2021г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 13.05.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 28.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: за от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 27.05.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 27.05.2021г.

За информация: 0882177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.