АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори в обекти, собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-81/24.06.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за срок от 2 /две/ години въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за: „Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедра за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дезакаризация, дератизация и мониторинг на обекти на АДИС ЕООД

I. АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-76/16.06.2021 на Управителя, обявява процедура, въз основа на не по-малко от четири оферти, за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция /включително дезакаризация/ и дератизация, както и мониторинг на обекти стопанисвани от АДИС ЕООД, съгласно Техническа спецификация – неразделна част от настоящата заповед в обекти на АДИС ЕООД,...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.