Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Фаянсаджийски услуги

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-120/ 31.08.2021г. и Заповед № А-З-137/27.09.2021 на Управителя, открива процедура за избор на  изпълнител за Фаянсаджийски услуги. Приблизителна стойност на поръчката: 11 000 лева без ДДС Изисквания към кандидатите: Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на доставчик за закупуване на зимни гуми

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-118/ 30.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на зимни гуми за автомобилите, собственост на АДИС ЕООД, съгласно Приложение 1. Критерий за оценка на офертите – икономичеаски най-изгодно предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: П.1 – предлагана цена – 60%П.2 – година на производство – 25%П.3...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на Доставчик за закупуване на дрон

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-112/ 19.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за „Закупуване на Дрон“, съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услугата „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-110/18.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услугата „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик...

Прочети още

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка на на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-111/ 18.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: съотношение качество/цена;...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура да избор на доставчик за услугата Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-108/ 16.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на  доставчик за услугата „Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на АДИС ЕООД”, моля да ни изпратите Вашата оферта, съгласно приложния към писмото  Протокол 1 и изискванията към предмета на поръчката. І. Критерии за оценка:...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за демонтаж на водо-воден бойлер, доставка, монтаж и пускане в действие на нов водо-воден бойлер с ел. нагревател, ел.табло, окабеляване на обект на АДИС ЕООД, на ул. „Саша Попов“ №33, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-107/11.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за демонтаж на водо-воден бойлер с двойна енергия 300 литра, доставка, монтаж и пускане в действие на нов водо-воден бойлер 300 литра с ел. нагревател, ел.табло, окабеляване на обект на АДИС ЕООД, на ул. „Саша Попов“ №33, вила 19, гр....

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.