АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за Закупуване на настолен компютър

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-157/29.10.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за Закупуване на настолен компютър, съгласно Техническото задание. Стойността на поръчката е в размер на около 1 300 (хиляда и триста) лв. без ДДС. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на рекламни артикули

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-150/13.10.2021г. на Управитля, открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на артикули, отговарящи на следните параметри, разделено по позиции, както следва: Позиция 1.Тефтер по индивидуален дизайн: Формат: А5 Твърди корици, без дунапрен на първа корица Тяло без дати, лепено, с инф. страници С изработка на проект...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания” за 2022 г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-146/07.10.2021г.н а Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания” за 2022 г.          І. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: най-високия предложен процент отстъпка за обем, допълнителни бонуси по...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Смяна на метална входна дворна врата в имот, находящ се на бул. „Джеймс Баучер“ №22, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-144/ 05.10.2021г., открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4/четири/ оферти за ..СМЯНА НА МЕТАЛНА ВХОДНА ДВОРНА ВРАТА В ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА БУЛ. ,ДЖ. БАУЧЕР“ № 22, ГР. СОФИЯ“, съгласно Задание за офериране. I. Приблизителната стойност на услугата е 3 089,17 лв. (три...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.