Вид търг:  с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-181/11.11.2021г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № B6, находящ се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул. „Самоковско шосе” № 233, с. Панчарево, гр. София.

ЗП: 177,92 кв.м.

Описание: Апартамент № B6, състоящ се от: вестибюл, дневна с кухненски бокс, вътрешна стълба, две спални, две бани с тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия – зимна градина и тераса, още една функционално отделена тераса на 4 етаж

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 830 евро /осемстотин и тридесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 26.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Огледи:  след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177719.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 25.11.2021г.

Депозит за участие: 300 лв.; Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 25.11.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 10.12.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 09.12.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 09.12.2021г.

За информация: на телефон: 0882/177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.