Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-195/10.12.2021г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Мазе, прилежащо към самостоятелен обект – апартамент партер ляво, находящо се в сутерена на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ № 44, гр. София.

ЗП: 10 кв.м.

Описание: Мазе, прилежащо към самостоятелен обект – апартамент партер ляво, находящо се в сутерена на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ № 44, гр. София.

Предназначение на имота: складово помещение

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 40 евро /четиридесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 5 евро

Дата, място и час на провеждане на търга: на 05.01.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 04.01.2022г.

Депозит за участие: 60 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 04.01.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг:  на 19.01.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 18.01.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 18.01.2022г.

За информация: на телефон: 0882/177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.