АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на летни гуми за автомобили собственост на Агенцията

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-36/28.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти, на летни гуми за автомобили, собственост на АДИС ЕООД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните технически параметри: П.1-...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 42 бр. водомери с радиомодул, включен демонтаж, монтаж, настройка и пломбиране, собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-30/15.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 42 бр. водомери с радиомодул, включен демонтаж, монтаж, настройка н пломбиране, собственост на АДИС ЕООД Обект: ул. „Пиер Дегейгър“ №9, гр. София Приблизителната стойност на поръчката е 3150.00 лв. (три хиляди сто и петдесет) лева без включен...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“ за персонала на Сектор „Столово хранене“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-27/07.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга въз основа на не по-малко от четири оферти за услугата „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълните за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-26/07.03.2022г. на Управитял, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Критерии за оценка – икономически най-изгодното...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.