Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-33/22.03.2022г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Aпартамент № 10, находящ се в на ул. “Майор Юрий Гагарин“ №22, бл.154А.

ЗП: 98,60 кв.м.

Описание: Aпартамент № 10, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, тераса. Имотът е обзаведен.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 1 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 650 евро (шестстотин и петдесет евро) без ДДС;

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 06.04.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177719

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 05.04.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 05.04.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 20.04.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 19.04.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 19.04.2022г.

За информация: 0882177719

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.