АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни дейности по настилки в западния двор на имота на ул. „Йозеф Валдхард“ №5

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-96/29.06.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни дейности по настилки в западния двор на имота на ул. „Йозеф Валдхард“ №5, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед, разделено по позиции, както следва:Позиция А: „Направа нова армирана бетонова настилка“ – Резиденция №4 Позиция Б: „Доставка...

Прочети още

ВИЛА АДИС к.к. Боровец Ви очаква и през лятото!

Лятото е сезонът на ваканциите! Заповядайте във ВИЛА АДИС в к.к. Боровец за една незабравима планинска почивка. УТВЪРЖДАВАМ: Цени за ползване на къща „АДИС“, к.к Боровец за периода 26.03. – 25.11.2022г. Настаняване на 4 човека – 200 лв.Настаняване на 6 човека – 285 лв.Настаняване на 8 човека – 360 лв. За периода на Коледните и...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на правно информационна система

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на правно информационна система, web базирана, за нуждите на АДИС ЕООД със следните модули: норми, практики, процедури, евро право, финанси, евро финанси, регистър. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по градински пътеки във вътрешния двор на имот на ул. „Алфред Нобел“ №4

Агенция дипломатически имоти в страната (АДИС) ЕООД, на основание Заповед № А-З-91/22.06.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по градински пътеки във вътрешния двор на имот на ул. „Алфред Нобел“ №4. Приблизителната средна стойност на услугата е 11 200 (единайсет хиляди и двеста) лева без ДДС. Изисквания към кандидатите: Кандидатите...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за подмяна на пешеходна дворна (тротоарна) настилка

Агенция дипломатически имоти в страната (АДИС) ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за подмяна на пешеходна дворна (тротоарна) настилка в Резиденция 1. Обект: Пешеходна дворна настилка в Резиденция 1. Местонахождение: Резиденция 1 находяща се в София, бул. „Симеоновско шосе“ №59. Приблизителната стойност на услугата е 53 738 (петдесет и...

Прочети още

АДИС открива процедура за избор на изпълнител за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД Ви кани да представите ценово предложение за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи. Обект: Каменна фасадна облицовка – Ремонтни работи за укрепване на част от каменната фасадна облицовка по алпийски способ Местонахождение: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №59 Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за извършване на ремонти дейности по част от ограда и борд покрив

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-86/17.06.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за извършване на ремонти дейности по част от ограда и борд покрив. Местонахождение на обекта: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №59 Приблизителна стойност на услугата: 9052 лв. без ДДС. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Сервизно обслужване на 34 бр. асансьорни уредби, монтирани в обекти, стопанисвани от АДИС ЕООД

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД на основание Заповед № А-З-84/15.06.2022г на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за следното: „Сервизно обслужване на 34 бр. асансьорни уредби, монтирани в обекти, стопанисвани от АДИС ЕООД“, съгласно Задание за офериране, Приложение № 1 и Приложение № 2...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.