АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/11.07.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за уширяване на веранда, изграждане на нови стъпала и ремонт на настилки в Резиденция Бразилия. Обект: Веранда и пътекиМестонахождение: гр. София, ул. „Велико Търново“ Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.