Вид търг:  с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-106/15.07.2022 на Управителя.

Относно: наем

Имот: АПАРТАМЕНТ на трети мансарден етаж, находящ се в гр. София на ул. „Шипка” № 50;

ЗП: 123,17 кв.м.

Описание: АПАРТАМЕНТ на трети мансарден етаж, състоящ се от: вестибюл, четири стаи, кухня, тоалетна и сервизни помещения.

Предназначение на имота: жилище/офис

Срок на договора: въз основа на решение на Министъра на външните работи съгласно Протокол № ФС -36-00-6/16.06.2022 този договор се сключва за срок от 10 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 600 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 29.07.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството.

Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 28.07.2022г.

Депозит за участие: 500 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 28.07.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 15.08.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на11.08.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 11.08.2022г.

За информация: 0882177782

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.