Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-123/19.08.2022 на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 17, находящ се в  гр. София, на ул. „Чарлз Дарвин“ № 25, бл. 2, ет. 5

ЗП: 98,84 кв.м.

Описание: Апартамент № 17, състоящ се от: дневна с трапезария, две спални, кухня,  баня, тоалетна и балкон

Предназначение на имота: офис/жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 520 евро /петстотин и двадесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 05.09.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177784

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 02.09.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 02.09.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 19.09.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на16.09.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 16.09.2022г.

За информация: на тел. 0882177784

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.