АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтно-възстановителни дейности по вътрешна ел. инсталация и свързване към самостоятелно електромерно табло за Резиденция №1

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-156/28.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтно-възстановителни дейности по вътрешна ел. инсталация и свързване към самостоятелно електромерно табло за Резиденция №1.Местонахождение: ул. „Букет“ №72, р-н „Овча купел“, гр. София. Изисквания към кандидатите: I. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Основен ремонт на хидроизолацията на покрива на културния център на посолството на Япония

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Основен ремонт на хидроизолацията на покрива на културния център на посолството на Япония, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед. Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ №14. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-150/20.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС“ ЕООД“, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена за пълния пакет и допълнителните...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Производство, доставка и монтаж на три броя ролетни гаражни врати

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-144/14.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител.Предмет на процедурата: Производство, доставка и монтаж на три броя ролетни гаражни врати Обект: Гараж Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ № 14 Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено...

Прочети още

АДИС ЕООД открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-139/12.09.2022г. на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.