АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2023г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-177А/19.10.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2023г. Критерии за оценка: Икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от най-високия предложен процент отстъпка за обем, допълнителни бонуси по преценка на кандидата. Изисквания към доставчика: сигурност, определен час на ежедневна...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-179/21.10.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга. Критерии за оценка: Икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от предложената най-ниска обоснована цена за основните услуги, съгласно Приложение №1. Изисквания към изпълнителя: Изпълнителят е длъжен да осигурява доставката на куриерските пратки на дружеството до съответния...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на регистриран одитор и извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-166/07.10.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2022 г. Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2021 г. е в размер...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.