Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-4/18.01.2023 на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 19, находящ се в гр. София, на ул.“Оборище“ № 10.

ЗП: 190 кв.м.

Описание: Апартамент № 19, състоящ се от: антре, коридор, тоалетна за гости, хол с кухня и трапезария, три спални, две бани, лоджия.

Предназначение на имота: Имотът е необзаведен и ще се използва като жилище;

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 2200 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 50 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 02.02.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 01.02.2023г.

Депозит за участие: 600 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 01.02.2023г.

Специални изисквания към участниците: само за наематели с дипломатически статут.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 16.02.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на15.02.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 15.02.2023г.

За информация: на тел. 0882177780

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.