Почивна станция АДИС к.к. Златни пясъци Ви очаква!

Смени за почивка за сезон ЛЯТО 2023:

Настаняване всяка събота с включени седем нощувки.

В периода от 3 юни до 24 юни се разрешава настаняване извън редовните смени с минимален престой от 2 нощувки.

Резервации за края на дадена седмицата извън редовна смяна се приемат не по-рано от 4 дни преди датата на настаняване, при наличие на свободни стаи и при минимум престой от 2 нощувки.

Всички цени са с включен ДДС, туристически данък и осигурено по едно паркомясто на стая/апартамент.

Цена на един храноден, когато се заплаща заедно с нощувките: за възрастен – 42 лв,; за дете-24 лв. Цена на един храноден, когато се заплаща отделно от нощувките, на място в станцията: за възрастен – 46.20 лв.; за дете — 26.40 лв.

Един храноден включва закуска, обяд и вечеря, без напитки.
** Не се допуска лица навършили 14 години да закупуват детски храноден.
Пакетната цена е валидна само при заплащане на минимум 7 (седем) броя хранодни и 7 (седем) броя нощувки.

АДИС ЕООД си запазва правото на промяна на цените във връзка с инфлационните процеси.

ЗАЯВКА ЗА ПОЧИВКА

Резервации, плащане и общи условия:
Заявка за почивка в определена смяна, стая или апартамент се приема писмено чрез попълване на приложената бланка, изпратена на имейл: holidays@adis.bg. факс: 02 943 44 27 или предадена на място в административната сграда на АДИС ЕООД – гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, сектор „Ваканционни имоти“ – Дамян Милушев. Организатор ваканционни имоти (всеки работен ден от 09:00 – 17:30). Бланката също така може да получите по имейл или в офиса на АДИС ЕООД в гр. София.

Резервацията с номера на стаята и смяната се потвърждава по имейл. Всяка промяна по заявката за почивка от страна на клиента (промяна на смяна, брой лица. нощувки и/или ползване на хранодни), възникнала СЛЕД нейното подаване и потвърждаване от АДИС ЕООД. следва да бъде уточнена с Организатор Ваканционни имоти преди нейното заплащане. В този случай се анулира съществуващата заявка и се попълва нова. В противен случай се запазват условията по вече направената заявка.

Плащанията могат да бъдат извършени в брой и/или с дебитна/ кредитна карта на касата в административната сграда на АДИС ЕООД – гр. София, ул. „Велико Търново“ №27 или по банков път, като задължително се посочва номера на резервацията и трите имена на титуляри по заявка:

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА:
АДИС ЕООД
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
IВАN: ВС19СЕСВ979010В2017702
ВIС: СЕСВВGS

Редовни смени: най-късно до 14 календарни дни след потвърждаване на резервацията клиентът трябва да плати цялата сума за избраната от него почивка. В случай, че не е постъпило плащане, резервацията се анулира.

Неустойки:
Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 14 календарни дни преди настаняването, АДИС ЕООД възстановява 80% от платената сума (Валидно за редовни смени).

Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 14 календарни дни преди настаняването, АДИС ЕООД възстановява 80% от платената сума (Валидно за редовни смени).

При наличие на непредвидени обстоятелства и/или уважителни причини след анулиране на резервацията с решение на АДИС ЕООД може да се възстанови платената сума, при условие, че АДИС ЕООД е уведомено до 5 дни преди датата на настаняване.

Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 2 календарни дни преди датата на настаняване, АДИС ЕООД възстановява 50% от сумата (Валидно за редовни смени).
При прекъсване на престоя преди договорения ден на заминаване АДИС ЕООД не възстановява сумата за оставащите дни.

В случай на обективна невъзможност АДИС ЕООД да изпълни услугите по настоящия договор, в т.ч. при възникване на епидемичен взрив и промяна на епидемичната обстановка в страната, както и регистриране на значителен брой заболели сред персонала и/или гостите на почивната станция, АДИС ЕООД има право да прекрати едностранно правоотношенията си с клиентите без да дължи санкции за това, като ще им възстанови 100% от предварително заплатените от тях суми.

При условие, че не можем да изпълним поетите задължения поради решение на орган за ползване на ПС АДИС от бежанци, клиентите ще бъдат уведомени своевременно и заплатените суми ще им бъдат възстановени.

Настаняването в почивната станция започва от 15:00 ч. в деня на първата нощувка, а освобождаването – до 10:30 ч. в деня след последната платена нощувка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
г-н Дамян Милушев, Организатор ваканционни имоти

адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, сектор „Ваканционни имоти“
тел. 02/9487557, мобилен: 0882177710
имейл: holidays@adis.bg
работено време: от понеделник до петък от 09:00 -17:30
работно време на касата на АДИС ЕООД: от 09:00 -16:30
г-жа Ивелина Димитрова Иванова, Управител на Почивна станция АДИС
адрес: област Варна, к. к. „Златни Пясъци“
тел.: 052/355197, мобилен: 0882177712; рецепция: 0882177754

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.