АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-70/29.05.2023 на Управителя, открива процедура за избор на ДОСТАВЧИК за 1 /един / представителен лек автомобил за нуждите на АДИС ЕООД. За процедурата следва да се съберат не по-малко от 4 /четири/ оферти. Доставчиците, които кандидатстват могат да предлагат нов неупотребяван автомобил или нов тестови автомобил или автомобил, върнат от лизинг на не повече от 1 година или 15 000 км. Минимални изисквания и параметри в офертата за автомобила са, както следва:

Обем на двигателя: не по малък от 1900 куб.см;
Мощност: над 150 к.с.;
Брой врати: минимум 4;
Брой места за сядане:4+1;
Задвижване на автомобила: задно предаване, предно предаване, на всички колела (4×4);
Вид гориво: дизел/бензин/хибрид;
Брой цилиндри – минимум 4;
Скоростна кутия – автоматична;
Оборудване -Електронна програма за стабилност (ЕSС), Радарна система за следене на мъртва зона, Система следяща за отклонение от лентата за движение със звуков сигнал, Система за подпомагане при потегляне по наклон (Hill Assist), преден и заден парктроник (камера на 180 градуса за заден ход), 360 градусова камера, безконтактно централно заключване и запалване, асистент за регулиране на дългите светлини, челно и задно стъкло с активно отопление, сензор за дъжд .
Стандарт на отработените газове: Евро 6d.
Срок на доставка – попълва се от доставчика;
Възможност за данъчен кредит: ДА.

Автомобилът следва да бъдат окомплектован с:
1. Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата/;
2. Пълноразмерна резервна гума и комплект инструменти за смяна на гума;
З. С извършен предпродажбен сервиз;
4. Заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали.

При доставката на автомобила, трябва да бъдат предоставени следните съпътстващи документи:
1. Гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики;
2. Валиден ЕО сертификат за съответствие;
3. Инструкция за експлоатация – всичко на български език;
4. Гаранционен срок минимум 48 месеца.

Изисквания към кандидатите: Участниците следва да представят копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата. Всеки от участниците следва да е оторизиран от производителя на предлагания автомобил, или от негов официален представител за РБългария за продажба и сервиз на територията на РБългария и/или Европейския съюз.

Критерий за оценка на предложенията: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните технически показатели:

П.1- цена – с 45% тежест на критерия;

П.2 – срок на доставка – с 20 % тежест на критерия;

П.З – задвижване на автомобила – с 20% тежест на критерия;

П.4 – оборудване – с 15 % тежест на критерия;

Начин и срок на подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатите посочват наименование (фирма), адрес за кореспонденция и телефон за връзка, процедурата, за която се подават. В офертата се посочва ЕИК на кандидата. Ако кандидатът изпраща офертата си чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на офертата също е за негова сметка.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 часа на 06 юни 2023г. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 13 юни 2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 14 юни 2023г. от 11.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.