АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Извършване частичен ремонт на двуетажна сграда

АДИС ЕООД на основние Заповед №А-З-82/16.06.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Извършване частичен ремонт на двуетажна сграда /резиденция № 5/, находяща се на адрес ул. „Йозеф Валдхард“ № 3 Местонахождение: София, ул. „Йозеф Валдхард“ № 3 Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П)

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-84/20.06.2023г. на Управителя, открива  процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за един брой нерегистрирано моторно превозно средство по приложение. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 3500,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и специални изисквания...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на мрежово, мастиленоструйно, цветно мултифункционално устройство за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-83/16.06.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на мрежово, мастиленоструйно, цветно мултифункционално устройство за нуждите на АДИС ЕООД със следните характеристики: двустранно печатане, копиране и сканиране с големина на листа А4, наличие на тонер в комплекта. Критерии за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на 2 /два/ броя компютърни конфигурации

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-78/08.06.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 3 /три/ оферти, за доставка на 2 /два/ броя компютърни конфигурации, както следва: 1.Офис компютър, предназначен за работа с АиюСас! с високо натоварване, който проектира чертае и визуализира 30, със следните изисквания към вложените...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на web базирана правно-информационна система, за нуждите на АДИС ЕООД със следните модули: норми, практики, процедури, евро право, финанси, евро финанси, регистър

АДИС ЕООД, на основание Заповед А-З-79/09.06.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на web базирана правно-информационна система, за нуждите на АДИС ЕООД със следните модули: норми, практики, процедури, евро право, финанси, евро финанси, регистър. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на 2 броя мрежови, лазерни, монохромни мултифункционални устройства за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед А-З-77/06.06.2023 на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 2 броя мрежови, лазерни, монохромни мултифункционални устройства за нуждите на АДИС ЕООД, със следните характеристики: двустранно печатане, копиране и сканиране с големина на листа А4, наличие на тонер в комплекта. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на четец на документи за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци, който да е съвместим със софтуера Unreal Soft

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на четец на документи за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци, който да е съвместим със софтуера Unreal Soft. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от най-ниската предложена цена, без ДДС. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на Плочки за баня и тоалетна

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 3 /три/ оферти за: доставка на „Плочки за баня и тоалетна“ на ап. 21, ул. „М. Ю. Гагарин“ № 22, бл. 154А, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.