Вид тър: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-76/06.06.2023 на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 2, находящ се в  гр. София, на ул. „Чарлз Дарвин“ № 25, бл. 2, партер

ЗП: 98,84 кв.м

Описание: Апартамент № 2, състоящ се от: дневна с трапезария, две спални, кухня,  баня, тоалетна и балкон.

Предназначение на имота: офис/жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 608 евро /петстотин и двадесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 22.06.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177784

Начин на плащане на цената: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 21.06.2023г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 21.06.2023г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 24.07.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на21.07.2023г.Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 21.07.2023г.

За информация: на тел. 0882177784

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.