АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“ №1

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-116/29.08.2023 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“ №1, съгласно Задание за офериране. Изисквания към кандидатите:                1. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.               ...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2023 г.

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-114/28.08.2023г. на Управителя, открива процедура за събиране на оферти за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2023 г. Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2022г. е...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-111/17.08.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти. Предмет на процедурата: „Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1”, съгласно Задание за офериране – Приложение № 1. Изисквания към кандидатите:                1. Кандидатите посочват в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за подмяна на входна врата

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-110/16.08.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за подмяна на входна врата на ап. 11, находящ се на бул. „Янко Сакъзов“ 19, гр. София, съгласно техническо задание. Изисквания към кандидатите: Кандидатите посочват в писмените си предложения име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на...

Прочети още

АДИС ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 3 БРОЯ НОВИ КЛИМАТИЦИ NIPPON KFR 12DC SILVER ION

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-109/10.08.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на 3 броя нови климатици Nippon KFR 12DC SILVER ION за монтаж на ет. 1 и ет. 2 на обект на АДИС, на ул. „Велико Търново“ №5. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по...

Прочети още

АДИС ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 3 БРОЯ НОВИ КЛИМАТИЦИ NIPPON KFR 12DC SILVER ION

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-108/09.08.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на 3 броя нови климатици Nippon KFR 12DC SILVER ION за обект на АДИС ЕООД на ул. „Джеймс Баучер“ №22. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в ТРРЮЛНЦ, да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за монтаж на 2 броя налични климатици

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-107/04.08.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за монтаж на 2 броя налични климатици – 1 брой Mitsubushi 24000Btu и 1 брой General 12000 Btu в офиса на партерен етаж на ул. „Оборище“ №10.. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-106/03.08.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за срок от 2 (две) години за Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори в обекти, собственост на АДИС...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.