Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-105/02.08.2023 на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 29, находящ се в  гр. София, ж.к. „Лагера“, ул. „Баба Илийца“ № 2, бл. 80А, ет. 8.

ЗП: 116,09 кв.м

Описание: Апартамент № 29, състоящ се от: кухня, дневна, две стаи, входно антре, баня, тоалетна и мокро помещение

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 480 евро /четиристотин и осемдесет евро/, без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.08.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 17.08.2023г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 17.08.2023г

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 19.09.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на18.09.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 18.09.2023г.

За информация: на тел. 0882177782

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.