Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-113/21.08.2023 на Управителя

Относно: наем

Имот: Офис № 2, находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 16, бл. 155, партер

ЗП: 24,76 кв.м.

Описание: Офис № 2, състоящ се от едно работно помещение,

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 330 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 14.09.2023 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177784.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 13.09.2023 г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 13.09.2023 г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 29.09.2023 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 28.09.2023 г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 28.09.2023 г.

За информация: на тел. 0882177784.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.