АДИС ЕООД обявява търг за апартамент №51, находящ се в гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ № 25, бл. 2, етаж 13 – Със заповед № А-З-154/17.10.2023г. на Управителя, търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-136/29.09.2023г. на Упавителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот: Апартамент № 51 със застроена площ от 98,50 кв.м., състоящ се от: дневна с трапезария, кухня, две спални, баня, тоалетна и балкон, находящ се в  гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ № 25,...

Прочети още

АДИС ЕООД обявява търг за Апартамент № 49, находящ се в гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 1 – Със заповед № А-З-151/16.10.2023г. на Управителя, търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-132/21.09.2023г. на Упавителя, ткрива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот: Апартамент № 49 със застроена площ от 177,10 кв.м., състоящ се от: дневна, трапезария, кухня, три спални, баня, тоалетна, две складови помещения, две тераси, находящ се в  гр. София, ул. „Александър Жендов“...

Прочети още

АДИС ЕООД обявява търг за продажба на дълготрайни материални активи

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-131/21.09.2023г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили, собственост на Дружеството, в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, подробно описани по позиции, както следва: 1. Позиция 1 /п.1/ – Автомобил марка...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на лабораторни изследвания

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-3-126/11.09.2023г. на Управителя, открива  процедура за избор на изпълнител за извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на АДИС ЕООД, съгласно Приложение 1. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена за пълния пакет и допълнителните изследвания. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед №А-3-125/11.09.2023г. на Управителя, открива  процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия 24 000,00 лева, без включен данък върху нея. 2. Общи...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за смяна на топлообменник фреон-вода на термопомпен агрегат

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-3-122/04.09.2023г. на Управителя, открива  процедура за избор на изпълнител за смяна на топлообменник фреон-вода на термопомпен агрегат в апартамент А3 с идентичен термопомпен агрегат в ап. АВ и пускане в действие на отоплително-охладителна система в Апартаментен комплекс  Панчарево, бул. „Симеоновско шосе“ №233 Краен срок за подаване на офертите: до 11.09.2023...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.