АДИС ЕООД на основание Заповед №А-3-122/04.09.2023г. на Управителя, открива  процедура за избор на изпълнител за смяна на топлообменник фреон-вода на термопомпен агрегат в апартамент А3 с идентичен термопомпен агрегат в ап. АВ и пускане в действие на отоплително-охладителна система в Апартаментен комплекс  Панчарево, бул. „Симеоновско шосе“ №233

Краен срок за подаване на офертите: до 11.09.2023 г. до 17.00 часа. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 14.09.2023 г.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.