АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-139/05.10.2023г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот Апартамент № 49, със застроена площ от 116,09 кв.м., състоящ се от: входно антре, купня, дневна стая, две стаи, баня, тоалетна, мокро помещение, находящ се в  гр. София, ул. „Баба Илийца“ № 2, бл. 80А, етаж 8.

1. Предназначение на имота: жилище.

2. Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

3. Начална цена (месечен наем): 480 евро без ДДС;

4. Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 20 евро. Цената е без ДДС.

5. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

6. Начин на плащане: по банков път.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 24.10.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.;

8. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 23.10.2023г.

9. Депозит за участие: 500 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

10. Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177782.

11. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 23.10.2023г.

12. Специални изисквания: няма.

13. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 07.11.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00.

14. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 06.11.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 06.11.2023г.

За информация: на тел. 0882177782.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.