Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / КЛИЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ: ПЛАЩАНИЯ

КЛИЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ: ПЛАЩАНИЯ
Уважаеми Дами и Господа,

“Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД най-любезно Ви информира, че съгласно чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащанията по договорите за наем и съпътстващите разходи включени в него, чиято стойност надвишава 15 хиляди лева за целия период на действие на договора, се извършват само чрез превод по банкова сметка.

Актуалните сметки на дружеството са:

Централна кооперативна банка АД
Адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 7Б


BIC КОД CECBBGSF СМЕТКА В ЛЕВА
BG73 CECB 9790 10B2 0177 00

Корпоративна търговска банка
Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев №10


BIC КОД KORPBGSF СМЕТКА В ЛЕВА
BG10 KORP 9220 1013 2734 01

В случай, че Ви е по удобно да извършвате плащания в паричния салон на АДИС ЕООД Ви уведомяваме, че това може да става само чрез ПОС терминал.

Напомняме Ви, че всяко лице – юридическо или физическо, което не спази Закона подлежи на санкция съгласно чл. 5, ал. 1 от Административно-наказателните разпоредби на Закона за ограничаване на плащанията в брой, като санкцията е в размер на 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице.

Оставаме с уверение за бъдещо ползотворно сътрудничество !!!

„АДИС” ЕООД

Абонамент е-оферти: