Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-42/05.04.2022г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 28, находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3, ет. 15;

ЗП: 165 кв.м.

Описание: Апартамент № 28,състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, две спални, кухня, склад, баня, тоалетна и балкон

Предназначение на имота: офис/жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 850 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 21.04.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177784

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 20.04.2022г.

Депозит за участие: 300лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 20.04.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 05.05.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 04.05.2022г.

Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 04.05.2022г.

За информация: на телефон: 0882/177784

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.