Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-132/05.09.2022 на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 16, находящ се в гр. София, на бул. „Я. Сакъзов” № 19

ЗП: 88,5 кв.м.

Описание: Апартамент № 16, състоящ се от: дневна, кухня, две стаи, баня и тоалетна

Предназначение на имота: Имотът е частично обзаведен и ще се използва като жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 580 евро без ДДС;

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 20.09.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782

Начин на плащане на цената:  по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 19.09.2022г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 19.09.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг:  на 04.09.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 03.09.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 03.09.2022г.

За информация: на тел. 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.