АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на 2 броя нови климатици Nippon KFR 12DC SILVER ION и 2 броя нови климатици Nippon KFR 09 DC SILVER ION

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-100/26.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на 2 броя нови климатици Nippon KFR 12DC SILVER ION и 2 броя нови климатици Nippon KFR 09 DC SILVER ION за обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“№19, бл.1, ап.6 и ап.8 Изисквания...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З- 99/26.07.2023 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта. Местонахождение: София,  ул. „Букет“ № 72, УПИ XIII, кв.44, р. „ Овча купел“. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в ТРРЮЛНЦ, да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на лиценз за ползване на антивирусна програма

АДИС ЕООД, въз основа на Заповед №А-З-98/24.08.2023 на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на лиценз за ползване на антивирусна програма за 1 сървър и 49 работни места за нуждите на АДИС, за срок от 3 години. Изисквания към кандидатите: Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на кухненски мебели, уреди, портманто и гардероб за ап. 26 на ул. „Райко Алексиев“ №40А

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-96/06.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на кухненски мебели, уреди, портманто и гардероб за ап.26 на ул. „Райко Алексиев“ №40А, бл. 216, съгласно Техническо задание.  Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите в писмените си оферти посочват в предложенията си наименование на фирмата, Единен...

Прочети още

АДИС ЕООД, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на филтърен блок „ТМН“, за обект в град София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-94/04.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на  филтърен блок  „ТМН“, находящ се на ул. “Проф. Кирил Попов“№ 21, гр.София.   Комплектът  включва:             Филтрираща секция с плаващ елемент             Циркулационна помпа             Контролно табло             Картушен филтър и кошница             Адаптор за...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за Доставка на плочки и обзавеждане на баня във Вила 19, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-95/04.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за Доставка на плочки и обзавеждане на баня във Вила 19, гр. София. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите в писмените си оферти посочват в предложенията си наименование на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление и позицията,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за Доставка и монтаж на задвижващ комплект за външна плъзгаща се врата

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-93/03.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за: „Доставка и монтаж на задвижващ комплект за външна плъзгаща се врата-централен вход на ул. „Велико Търново“ №27, гр. София“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите в писмените си оферти посочват в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Доставчик на електроуреди

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-92/03.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик на нови перални машини и нови свободно стоящи хладилници с фризер, за нуждите на АДИС ЕООД, както следва: Позиция №1 – Перални машини – 3 броя, със следните параметри: Височина – максимум 85 смШирочина – максимум 60 смДълбочина – максимум 65...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка, пломбиране и кодиране на 324 бр. радиоводомери

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-90/03.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка, пломбиране и кодиране  на 324 бр. радиоводомери за студена и топла вода за  обекти  на  АДИС ЕООД,   находящи  се  на адреси: гр. София, ул. “РАЙКО АЛЕКСИЕВ” №40 бл..215; ул.“МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН” №22, БЛ.154 и УЛ. “АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ” №1 Изисквания...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.