АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-47/01.04.2024г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:
Aпартамент № 33, със застроена площ от 98,98 кв.м., състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, тераса, находящ се в гр. София, на ул. “Майор Юрий Гагарин“ № 22, бл.154А, необзаведен.

 1. Предназначение на имота: жилище.
 2. Срок на договора: до три години от датата на сключване на договора.
 3. Начална цена (месечен наем): 820 евро (осемстотин и двадесет евро). Цената е без ДДС.
 4. Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т.10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП: 15 евро без ДДС.
 5. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.
 6. Начин на плащане: по банков път.
 7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 17.04.2024 г.в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00ч.
 8. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 16.04.2024 г.
 9. Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.
 10. Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177719.
 11. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30 ч. на 16.04.2024 г.
 12. Специални изисквания: няма.
 13. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 08.05.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11.00 ч.
 14. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11.00ч. на 07.05.2024 г. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 07.05.2024 г.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.