АДИС ЕООД, на основание Решение № А-З-78/29.05.2024г. на Управитял, открива процедура за провеждане на търг за продажба на дълготраeн материалeн актив – автомобил, собственост на Дружеството, в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както следва:
Автомобил марка ПЕЖО 307 СВ, с рег. № СА4507ТТ, двигател № 10JB570009544, рама № VF33H9HYB84697223, цвят „сив металик“, дизелов двигател с обем 1600 куб. см., мощност 81 kW, брой места 6+1, брой врати 5, пробег 190 432 км. Автомобилът е в добро техническо състояние, с тенденция за увеличаване на разходите по ремонт на системите за улавяне на твърдите частици, тъй като се движи изцяло в градска среда.
II. Условия на търга:

 1. Начална цена (продажна цена): 2 464 лева, с ДДС.
 2. Стъпка на наддаване: 100 лева, с ДДС.
 3. Вид на търга – с явно наддаване.
 4. Начин на плащане – по банков път.
 5. Дата място и час на провеждане на търга: на 13.06.2024г. от 10.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27.
 6. Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, в деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч. Краен срок за получаване на тръжна документация – до 12.00ч. на 12.06.2024г.
 7. Депозит за участие: 400 лева, с ДДС. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.
 8. Условия за оглед: след предварителна заявка на телефон: 0882/177751.
 9. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 12.06.2024г.
 10. Специални изисквания: няма.
 11. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 27.06.2024г. от 10.00ч., в гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг – до 16.30ч. на 26.06.2024г. Краен срок за получаване на тръжна документация за повторния търг– до 12.00ч. на 26.06.2024г.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.