АДИС ЕООД, на основание Решение № А-З-101/28.06.2024 г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Апартамент № 58 със застроена площ от 98,60 кв.м., състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с тоалетна, тоалетна и тераса, находящ се в гр. София, на ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, бл. 154А, етаж 15, необзаведен.

Предназначение на имота: жилище.

Срок на договора: до три години от датата на сключване на договора.

Начална цена (месечен наем): 820 евро (осемстотин и двадесет евро). Цената е без ДДС.

Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т.10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП: 15 евро без ДДС.

Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

Начин на плащане: по банков път.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 16.07.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 15.07.2024 г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177719.

Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30 ч. на 15.07.2024 г.

Специални изисквания: няма.

Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 31.07.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10.00 ч.

Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11.00ч. на 30.07.2024 г. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 30.07.2024 г.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.