АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на 3 броя нови климатици

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-74/13.05.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на 3 броя нови климатици – Nippon KFR 9DC SILVER ION за монтаж на етаж 2 и етаж 3 на обект на АДИС – гр. София, бул. „Джеймс Байчер“ №22. Изисквания към кандидатите:  1. Кандидатите трябва да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Строителен надзор

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-71/08.05.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти.                Предмет на процедурата: „Строителен надзор повреме на изпълнението на преустройство на “Двуетажна сграда / резиденция №2/“  в „Жилищна сграда за легации“, находяща се в р. „Овча Купел“, ул. „Букет“ №72, гр....

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на 3 броя нови климатици

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-68/30.04.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на 3 броя нови климатици – 2 броя Nippon KFR 12DC SILVER ION и 1 брой Nippon KFR 9DC SILVER ION за монтаж на етаж 1 и етаж 2 на обект на АДИС – гр. София, ул....

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2024г.

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-57/15.04.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2024г. Потребление за сезон Лято 2023: Спално бельо и хавлии – 2552...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на 54 броя двулицеви матраци с непромокаеми протектори към тях, за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“

АДИС ЕООД, на основане Заповед № А-З-51/08.04.204г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 54 (петдесет и четири) броя двулицеви матраци с непромокаеми протектори към тях, за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, със следните характеристики: 45 броя двулицеви матраци с ядро от полиуретанова пяна с размер 82/190 см, височина от...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за основен ремонт на тоалетни към ресторант, ПД „АДИС“, к.к. „Златни пясъци“в ПС АДИС, гр.Варна, к.к. „Чайка“/Златни пясъци/

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-50/04.04.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за основен ремонт на тоалетни към ресторант, ПД „АДИС“, к.к. „Златни пясъци“в ПС АДИС, гр.Варна, к.к. „Чайка“/Златни пясъци/ преди стартиране на летен сезон 2024г., съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите...

Прочети още

АДИС ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАВАНИ ЗА БАНЯ

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-41/25.03.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 3 /три/ оферти за изработка, доставка и монтаж на паравани за баня, във връзка с бект: Частичен ремонт на апартамент № 21, собственост на “АДИС” ЕООД, находящ се в Бл. 1, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 19,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за „Преустройство на “Двуетажна сграда / резиденция №2/“ в „Жилищна сграда за легации“, находяща се в р. „Овча Купел“, ул. „Букет“ №72, гр. София“

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-36/15.03.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за „Преустройство на “Двуетажна сграда / резиденция №2/“  в „Жилищна сграда за легации“, находяща се в р. „Овча Купел“, ул. „Букет“ №72, гр. София“ съгласно Задание за офериране – Приложение № 1, разделено по позиции, както следва:                Позиция № А: „Изпълнение на строително...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за основен ремонт на покрив /настилка/ на покрив на ул. Ал. Жендов №1

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-35/13.03.204г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител въз основа на не по-малко от 4 оферти, за основен ремонт на покрив /настилка/ на покрив на ул. Ал. Жендов №1, съгласно Приложение. Изисквания към кандидатите:                1. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за изработка и доставка на „Параван за баня с две плъзгащи се стъклени врати“ за ап. 22, бл. 1, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 19

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-33/11.03.204г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 3 /три/ оферти за: изработка и доставка на „Параван за баня с две плъзгащи се стъклени врати“ за ап. 22, бл. 1, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 19, гр. София, съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.